August Sedláček

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataAugust Sedláček

Hrob Augusta Sedláčka na bývalém hřbitově v Písku.
Hrob Augusta Sedláčka na bývalém hřbitově v Písku.
Pamětní deska prof.A.Sedláčka, v budově, kde bývalo reálné gymnázium, dnes ZŠ na nám.Mikuláše z Husi,Tábor 2006
Pamětní deska prof.A.Sedláčka, v budově, kde bývalo reálné gymnázium, dnes ZŠ na nám.Mikuláše z Husi,Tábor 2006

August Sedláček (28. srpna 1843 Mladá Vožice – 14. ledna 1926 Písek) byl český historik, genealog, sfragistik a heraldik.

Maturoval na gymnasiu v Písku v roce 1863. V letech 18631867 studoval na filosofické fakultě v Praze. Navštěvoval mj. přednášky historiků Václava Vladivoje Tomka, Antonína Gindelyho, Konstantina Höflera, archeologa Jana Erazima Vocela a klasického filologa Jana Kvíčaly. Podobně jako Zikmunda Wintera i Sedláčka nejvíce inspiroval archivář Josef Emler. Poté působil jako středoškolský profesor dějepisu (zpočátku též latiny, češtiny a němčiny) v Litomyšli (18671869), v Rychnově nad Kněžnou (18691875) a v Táboře (18731899), zde učil mj. Emanuela Chalupného. V Rychnově nad Kněžnou se v roce 1871 oženil s Ernestinou Hlavatou. Po ovdovění v roce 1899 odešel do penze a přestěhoval se do Písku, kde pracoval jako městský archivář. V roce 1922 se podruhé oženil s učitelkou Terezou Barcalovou, která byla témeř o polovinu mladší.

Sedláček již od mládí tíhl k historické topografii a ke kastelologii a přípravou patnáctidílného monumentálního díla Hrady, zámky a tvrze království Českého strávil přes dvacet let, ale z důvodů nakladatelských vycházelo po celý jeho život a bylo dovydáno teprve posmrtně. Při práci v archivech shromáždil nepředstavitelné množství materiálu (jen genealogická a topografická kartotéka má přes 400 000 lístků), řada knih zůstala načrtnuta jen v rukopisných torzech. Četné příspěvky k historii českých měst završila téměř patnáctisetstránková monografie Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou (1911–1913), která vyšla k výročí prvního desetiletí trvání Československé republiky ve druhém vydání. Přestože mu byla vytýkána stylistická neobratnost, plochost podávané látky a zamlčování evropského kontextu, především Pekařem a Novotným, shromáždil k danému tématu vždy obdivuhodné množství dat (data, data, jen data úpěl Pekař), pro která jsou jeho práce dodnes vyhledávané.

Obsah

Dílo

  • Hrady, zámky a tvrze království Českého I–XV (18821927)
  • Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1898)
  • Českomoravská heraldika (1. díl začal psát Martin Kolář, dokončil Sedláček) I–II (19021925)
  • Místopisný slovník historický království Českého (1908)
  • Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou I–III (19111913)
  • Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy (1920)
  • O starém rozdělení Čech na kraje (1921)
  • Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách (1923)
  • Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 1–5 (20012003)

Prameny

  • Josef Blüml, „August Sedláček a české dějepisectví“, in: August Sedláček a pomocné vědy historické (Sborník prací z konference ke stopadesátému výročí narození Augusta Sedláčka). Uspořádala Božena Kopičková. Mladá Vožice 1995, str. 11–22.

Související článkyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!