Atmosférický tlak

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23169 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataAtmosférický tlak

Působení atmosférického tlaku na hladinu rtuti v barometru
Působení atmosférického tlaku na hladinu rtuti v barometru

Atmosférický tlak (barometrický tlak) je aerostatický tlak, který je způsoben atmosférou planety Země. Tento tlak je vyvolán tíhou vzduchového sloupce sahajícího od hladiny (nadmořské výšky), ve které tlak zjišťujeme, až po horní hranici atmosféry.


Hodnota tohoto tlaku je největší na zemském povrchu a s rostoucí výškou klesá. Barometrický tlak není stálý, ale kolísá v daném bodě zemského povrchu kolem určité hodnoty.

Tlak menší než barometrický tlak se nazývá podtlak, tlak větší než barometrický tlak se nazývá přetlak. Prostor s nulovým tlakem, tzn. dokonale prázdný prostor, se nazývá vakuum.


Atmosférický tlak má velký význam v meteorologii.

Obsah

Barometrická rovnice

Vzhledem k velké stlačitelnosti plynů není barometrický tlak lineární funkcí výšky jako je tomu např. u kapalin (viz hydrostatický tlak). Mění-li se hustota s tlakem podle Boyle-Mariottova zákona, můžeme v atmosféře vymezit vrstvu vzduchu o hustotě ?, která se nachází ve výšce h. Ze vztahu pro hydrostatický tlak lze pro tlakový rozdíl ve vrstvě psát

dp = - ?gdh

Podle Boyle-Mariottova zákona při stálé teplotě platí


ho = frac{
ho_0}{p_0}p,

kde ?0 a p0 označuje nějakou známou (základní) hustotu a tlak.

Z předchozích vztahů dostaneme

frac{mathrm{d}p}{p} = -frac{
ho_0}{p_0}gmathrm{d}h

odkud po integraci a úpravě dostaneme vztah

p = p_0mathrm{e}^{-frac{
ho_0 gDelta h}{p_0}}

Tento vztah bývá označován jako barometrická rovnice.


Pro závislost hustoty vzduchu na výšce můžeme podobně dostat


ho = 
ho_0mathrm{e}^{-frac{
ho_0 gDelta h}{p_0}}

Normální tlak

Tlak vzduchu je závislý na nadmořské výšce, na velikosti tíhového zrychlení, na mocnosti, teplotě a hustotě atmosféry v daném místě. Z důvodu snazšího porovnávání výsledků různých měření barometrického tlaku byl zaveden tzv. normální tlak vzduchu (normální atmosférický tlak) pn (též p0 ), který je definován jako přibližně průměrná hodnota tlaku vzduchu při mořské hladině na 45° s.š. při teplotě 15 °C a tíhovém zrychlení gn = 9,80665 ms-2.

p_n = 1,01325.10^5,Pa = 1013,25,hPa = 760,torr

Měření

V meteorologii měříme tlak nejčastěji pomocí rtuťových tlakoměrů, aneroidů a barografů.

V meteorologii se atmosférický tlak vyjadřuje nejčastěji jednotkou hektopascal (hPa). Při použití rtuťových barometrů se stále užívá jednotka torr (milimetr rtuťového sloupce), která se dále přepočítává na hektopascaly.

Použití

Měření atmosférického tlaku má velký význam v meteorologii, neboť atmosférický tlak (a především jeho změny a rychlost těchto změn) jsou důležité pro předpověď počasí. Např. zvýšení atmosférického tlaku obvykle znamená příchod slunečného počasí s malou oblačností, zatímco pokles tlaku ohlašuje příchod oblačnosti a deštivého počasí.

Související článkyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!