Atmosféra, kontinentalita, oceanita, klimatogeografičtí činitelé

Kategorie: Zeměpis (celkem: 504 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. října 2006
  • Zobrazeno: 13410×

Příbuzná témataAtmosféra, kontinentalita, oceanita, klimatogeografičtí činitelé

Atmosféra - plynný obal země

Členění : Troposféra (8-18km) – 80% celkové hmotnosti atmosféry
Stratosféra (50-55km)
Mezosféra (80-85km)
Termosféra (800km)
Exosféra (nad 800km)

Ozonosféra (10-50km)
Ionosféra (60-400km) - polární záře

-teplota v Trop klesá o 0,65 °C na 100m
-v termosféře teplota prudce stoupá
-složení vzduchu v troposféře - dusík 78%
kyslík 21%
oxid uhličitý 0,036%
vodní páry 0,1 – 4%

všeobecná cirkulace atmosféry – vzduchové hmoty se pohybují vždy z oblasti vyššího tlaku do oblasti tlaku nižšího, tedy z míst relativně chladnějších do míst relativně teplejších

Coriolisovy síly – vzduchové hmoty se na severu stáčejí napravo a naopak

I . - cirkulace tropických šířek

1) Pásmo tišin – na rovníku, nízký tlak vzduchu, každodenní srážky, v létě se posouvá k severu a naopak (období dešťů a sucha)

2) Pasáty – stálé silné větry, 25-28 °C , 5-8m/s, srážky > 2000mm, vanou od 30o šířky až k rovníku

3) Monzuny – stále sezónní větry
-vlivem nestejnoměrného zahřívání pevnin a oceánů
-v létě z moře na pevninu – hodně srážek
v zimě naopak – chladné, suché

4) Tropické cyklóny – vznik nad mořem, kde je teplota vyšší než 26 °C
-nasycený vzduch stoupá a stáčí se v kruhu, uprostřed oko - nejnižší tlaky
vyvíjí se oblačnost, lijáky, vítr až 90m/s
- tajfun - Filipíny a Jihočínské moře
- hurikán – Florida, USA
- uragán – Střední Amerika
- cyklón, SV Austrálie
- Wilywily – SZ Austrálie

II. Mimotropická cirkulace
1) Zonální typ – převládá přenos vzduchu pouze v polárních oblastech
2) Meridiální typ – občasné vpády tropického nebo arktického vzduchu

Kontinentalita
-velké rozdíly teplot během roku, málo srážek
Oceanita
-malé rozdíly teplot, více srážek

Klimatogeografičtí činitelé
Jsou jimi zeměpisná šířka, nadmořská výška, rozložení pevnin a oceánů, výšková členitost georeliéfu, oceánské proudy, rostlinná a sněhová pokrývka
Antropogenní činitel - člověk – od druhé poloviny devatenáctého století zvýšená socioekonomická činnost, zvyšuje se teplota na zemi, úbytek ozonu, kontaminace potravního řetězce

Typy podnebí (podle Aloisova)

Pás ekvatoriální – stálá tlaková níže, každodenní srážky
Subekvatoriální – období such a dešťů

Pás tropický – absolutní maxima na zemi, velké rozdíly teplot

Pás subtropický – větší rozdíly mezi letním a zimním období
-vzdušné proudy = chladné s dešťovými srážkami, v monzunové oblasti vše naopak

Pás mírný – střídání 4 ročních období, převládá západní proudění
- v zimním období sněhové srážky
kontinentální teplota – nízké teploty
oceánská teplota – větší teploty

Pás subarktický – v zimě vzduch z arktického pásu
v létě z mírného pásu
-málo srážek, dlouhé zimy

Pás arktický – Antarktida = nejnižší teploty, velmi silné větry po celý rok, záporné teploty, pouze na pobřeží teploty kladnéstepi a pouště mírného pásu
| 30. listopadu 2007
Příznačná pro pouště a polopouště je mírného pásu je horké léto a studená zima. V zimě se povrch ochlazuje na značně nízké tep- loty.Oceánský vzduch přináší v letním období nad pevninu četné srážky,kdy dochází již ke značnému ohřívání povrchu slunečními paprsky.V leních měsících převažuje nad srážkami výpar,který od- čerpá z povrchu vodu potřebnou pro růst vegetace.Suchost neboli aridita podnebí v létě a nízké zimní teploty způsobují výskyt dvou období vegetačního klidu v pásmu stepí.Rostliny rostou hlavně v jarních měsících.Na podzim je limitováno odčepáním půdní vody v době horkého léta.V pouštích mírného pásu se schází voda celo- ročně. Pravé stepi se táhnou přes Ukrajinu,severní Kazachstán,jižní Sibiř a Mongolsko do severovýchodní Číny.V Číně přecházejí v polopouš- tě a pouště mírného pásu.V Severní americe se stepi nazývají prérie a Jihoamerickou stepní oblast představují pampy.Dominují zde více- leté trávy a cibulovité byliny.Dále pak:pelyněk,slanobýl nebo kaktusy.V zimě se zde tařka nevyskytují mrazy. Pojem kulturní step označuje oblasti s mimo přirozeným výskytem stepí s přiznivými podmínkami pro zemědělství, které byly člověkem odlesněny.Pod porostem stepních trav vznikají nejúrodnější půdy na Zemi=černozemě.Vyšší aridita podnebí pouští a polopouští se projevuje tvorbou šedých a zasoloných půd. Říční síť v pásu stepí a pouští je velmi řídká.Kolísavost průtoků během roku závisí na tání sněhu a na srážkách na jaře a počátku léta. Typickými živočišnými obyvateli jsou hlodavci(sysel,zajíc,křeček). Z větších savců jsou nejznámější dnes prořídlá stáda bizonů v Severní americe.Pás stepí se dnes nejdůležitější světovou oblastí pro pěstování obilí.V pouštích a polopouštích je zemědělství dost omezené.
Re: stepi a pouště mírného pásu
| 01. června 2011
Re: stepi a pouště mírného pásu
jjjjjjjjjjjjj | 09. května 2012
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
stepi
| 09. ledna 2017
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!