Atestace (lékaře)

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23168 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataAtestace (lékaře)

Toto je přehled možných lékařských atestací v České republice, lékařské odbornosti v členění podle VZP naleznete v článku Seznam lékařských odborností.

Atestace lékaře znamená získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře. Právně je upravena zákonem č.95/2004 Sb a navazujícími vyhláškami. K atestaci (atestační zkoušce) se může přihlásit absolvent, který absolvoval předepsaný vzdělávací program v délce nejčastěji 5 let a provedl alespoň předepsané množství výkonů.

Atestace v ČR jsou jednostupňové, tj. po absolvování příslušného specializačního oboru a po složení zkoušky je lékař plně kvalifikován. Některé atestace jsou však "navazující", tj. lékař musí být atestován v jiném (základním) oboru, aby se mohl přihlásit do oboru navazujícího. Tato návaznost je někdy oficiální (např. uchazeč o zařazení do oboru intenzivní medicína musí mít atestaci z oboru anesteziologie a resuscitace, vnitřní lékařství, kardiologie, chirurgie nebo neurologie), jindy jde o neoficiální postoj (např. po uchazečích o zařazení do oboru neuroradiologie, intervenční radiologie nebo dětská radiologie je prakticky vždy vyžadována atestace z oboru radiologie).

Podle názoru mnohých odborníků je v současnosti velký počet základních oborů. Bylo by žádoucí, kdyby došlo k redukci základních oborů a ke klasifikaci některých oborů jako obory nástavbové.

V závorce za každým oborem je uveden minimální počet let, které trvá specializační program.

Obsah

Atestace lékařů

 • alergologie a klinická imunologie (5)
 • anesteziologie a resuscitace (ARO) (5)
 • angiologie (5)
 • audiologie a foniatrie (8) - navazuje na atestaci z ORL
 • cévní chirurgie (6)
 • dermatovenerologie (5)
 • dětská a dorostová psychiatrie (5)
 • dětská dermatovenerologie (6)
 • dětská gastroenterologie a hepatologie (6)
 • dětská gynekologie (6)
 • dětská chirurgie (6)
 • dětská kardiologie (6)
 • dětská nefrologie (6)
 • dětská neurologie (6)
 • dětská onkologie a hematoonkologie (6)
 • dětská otorinolaryngologie (7)
 • dětská pneumologie (6)
 • dětská radiologie (5)
 • dětská revmatologie (6)
 • dětská urologie (8)
 • dětské lékařství (5)
 • diabetologie (5)
 • dorostové lékařství (6)
 • endokrinologie (5)
 • epidemiologie (5)
 • gastroenterologie (5)
 • geriatrie (5)
 • gerontopsychiatrie (6)
 • gynekologie a porodnictví (5)
 • hematologie a transfuzní lékařství (5)
 • hrudní chirurgie (5)
 • hygiena a epidemiologie (4)
 • hygiena dětí a dorostu (4)
 • hygiena obecná a komunální (4)
 • hygiena výživy (4)
 • hyperbarická medicína a oxygenoterapie (6)
 • chirurgie (5)
 • infekční lékařství (5)
 • intenzívní medicína (7)
 • intervenční radiologie (5)
 • kardiochirurgie (7)
 • kardiologie (6)
 • klinická biochemie (5,5)
 • klinická farmakologie (5)
 • klinická onkologie (5)
 • korektivní dermatologie (6)
 • lékařská genetika (4)
 • lékařská mikrobiologie (5)
 • maxilofaciální chirurgie (5)
 • návykové nemoci (adiktologie) (5)
 • nefrologie (6)
 • neonatologie (6)
 • neurochirurgie (7)
 • neurologie (5)
 • neuroradiologie (5)
 • nukleární medicína (5)
 • oftalmologie (5)
 • otorinolaryngologie (ORL) (6)
 • ortopedie (5)
 • paliativní medicína a léčba bolesti (6)
 • patologická anatomie (5)
 • plastická chirurgie (6)
 • popáleninová medicína (5)
 • posudkové lékařství (6)
 • pracovní lékařství (4)
 • praktické lékařství pro děti a dorost (5)
 • praktické lékařství pro dospělé (5)
 • psychiatrie (5)
 • radiační onkologie (6)
 • radiologie a zobrazovací metody (5)
 • rehabilitační a fyzikální medicína (5)
 • reprodukční medicína (6)
 • revmatologie (5)
 • rodinné lékařství (6)
 • sexuologie (6)
 • soudní lékařství (5)
 • tělovýchovné lékařství (5,5)
 • tuberkulóza a respirační nemoci (5)
 • úrazová chirurgie (traumatologie) (6)
 • urgentní medicína (4)
 • urologie (6)
 • veřejné zdravotnictví (5)
 • vnitřní lékařství (6)

Atestace zubních lékařů

 • ortodoncie (3)
 • orální a maxilofaciální chirurgie (6)

Atestace farmaceutů

 • farmaceutické technologie (4)
 • klinická farmacie (5)
 • laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví (4)
 • nemocniční lékárenství (4)
 • radiofarmaka (4)
 • veřejné lékárenství (4)


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!