Anna de Foix a Candale

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataAnna de Foix a Candale

Anna z Foix a Candale
Česká, uherská a chorvatská královna
Anna z Foix-Candale na obrazu neznámého malíře, okolo r. 1509.
Korunovace uherskou královnou 29. září 1502
Úmrtí 4. září 1515
Budín
Přechůdce Beatrix Neapolská
Následník Marie Habsburská
Panovník Vladislav Jagellonský
Potomci I. Anna Jagellonská
II. Ludvík Jagellonský
Rod Rod Foix
Otec Gaston II.de Foix-Candale
Matka Kateřina z Foix

Anna z Foix a Candale (* kolem 1484 – 26. červenec 1506, Budín) byla uherská, chorvatská a česká královna (od r. 1502), třetí manželka Vladislava Jagellonského.

Obsah

Předchozí manželství Vladislava Jagellonského

Roku 1476 uzavřel dvacetiletý Vladislav sňatek per procurationem (v zastoupení, jak velela dobová zvyklost) v Ansbachu s Barborou Braniborskou, ovdovělou dvanáctiletou hlohovskou kněžnou, jež byla dcerou braniborského kurfiřta Albrechta III. Achilla z rodu Hohenzollernů. Vladislav svoji choť nikdy nepřevzal, aby ji uvedl do Prahy. Vinu na tom měl zřejmě uherský král Matyáš Korvín. Roku 1476 se zmocnil slezských knížectví a s Hlohovskem, jež zdědila Barbora po svém prvním, zesnulém choti a měla jej přinést věnem českému králi, naložil jako s odumřelým lénem. Český král začal usilovat o rozvod, ale papežská kurie, stranící Matyáši Korvínovi, ho celá léta nevyslyšela. Manželství zrušil teprve roku 1500 papež Alexandr VI.

Roku 1490 se Vladislav poté, co se stal uherským králem, oženil s Beatricí Neapolskou, dcerou neapolského krále Ferdinanda I. (Ferrante) a bezdětnou vdovou po Matyáši Korvínovi. V době jejího sňatku s Vladislavem bylo již víceméně zřejmé, že i toto manželství zůstane bezdětné. Vzhledem k pozdní rozluce Vladislavova manželství s Barborou Braniborskou byl tento sňatek v podstatě neplatný.

Anna z Foix

Anna pocházela z Francie, byla dcerou Gastona, hraběte z Candale, a Kateřiny z Foix, a příbuznou francouzské královské dynastie. Její sňatek se stárnoucím, o více než dvacet let starším uherským a českým králem, byl důsledkem politického sblížení Jagellonců s francouzským králem Ludvíkem XII., které bylo namířeno proti turecké expanzi a rozpínavosti Habsburků ve střední Evropě.

Sňatková smlouva byla podepsána 23. března 1502. Poté Anna zamířila do Uher a byla zde 29. září 1502, ještě před svým sňatkem (6. října 1502), korunována ve Stoličném Bělehradě uherskou královnou. Českou královnou korunována nebyla. Jako věrná katolička měla totiž hluboké předsudky vůči kacířským kališníkům, a proto do českého království nikdy nevstoupila. Dne 23. července 1503 porodila královna Anna svému choti jeho prvního toužebně očekávaného potomka, dceru Annu. To pomohlo uvolnit v té době již velmi napjaté vztahy mezi budínským královským dvorem a římským králem Maximiliánem I., který Vladislavovi okamžitě nabídl sňatek Anny s některým ze svých vnuků (Ferdinanda Habsburského si Anna později skutečně vzala).

Návrh na dynastické spojení našel u krále Vladislava příznivý ohlas. Po jeho vážném onemocnění se však zdálo, že tento krok sotva půjde prosadit mírovou cestou, neboť tzv. uherská „národní“ strana, nechtěla připustit, aby se někdy stal panovníkem v Uhrách cizinec. Přesto Maxmilián požádal již v polovině roku 1504 o princezninu ruku. Vladislav začal navzdory odporu uherské šlechty vyjednávat s Habsburky. Silnou podporu našel u královny Anny.

Dne 1. července 1506 porodila královna druhé dítě, syna Ludvíka. Král Vladislav měl konečně mužského dědice. Přestože byl chlapec velmi slabý, udržel se při životě. Králova milovaná choť však zaplatila synovo narození vlastním životem.

Potomci

? 1521 Ferdinand I. Habsburský
? 1522 Marie Habsburská

Genealogie

Jean I.
de Foix-Candalle
nar .ok. 1415
zm. ok. 1490r.
  Markéta
de la Pole
nar. před 1421
zm. 1485
  Gaston IV.
de Foix-Grailly
nar. 1422
zm. 1472
  Eleonora I.
Aragonská
nar. 1425r
zm. 1479
         
     
  Gaston II.
de Foix-Candale
zm. 1500
  Kateřina
z Foix
nar. po 1460
zm. před 1494
 
     
   
Vladislav
Jagellonský

nar.1. 3. 1456
zm. 13. 3. 1516
OO   6. 10. 1502
Anna de Foix-Candalle
nar. 1484
zm. 1506
                   
                   
Anna Jagellonská
 nar. 23. 3. 1503
 zm. 27. 1. 1547
 
Ludvík Jagellonský
 nar. 1. 3.1506
 zm. 29. 8. 1526
 

Reference

  • Macek, Josef. Tři ženy krále Vladislava. Praha, 1992.
  • Kšír, Josef. K původu české královny Anny. Genealogické a heraldické listy (GaHL) 21. 40-47. Praha, 2001.


Česká královna
Předchůdkyně:
Beatrix Neapolská
1502 - 1506 Nástupkyně:
Marie Habsburská
Uherská královna
Předchůdkyně:
Beatrix Neapolská
1502 - 1506 Nástupkyně:
Marie Habsburská
Chorvatská a slavonská královna
Předchůdkyně:
Beatrix Neapolská
1502 - 1506 Nástupkyně:
Marie Habsburská


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!