Alzheimerova choroba

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23170 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataAlzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při které dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsal Alois Alzheimer. V současné době není známa příčina vzniku Alzheimerovy choroby, z neuropatologických nálezů se však ví jak nemoc probíhá. Hlavní změnou je ukládání beta-amyloidu v mozku a další změny, které postupně způsobí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku.

V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí. Alzheimerova choroba se na tomto čísle podílí z 50-60%. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý 20. člověk. Ve věku nad 85 let dokonce každý 4. člověk. Alzheimerova choroba není nemoc jen těch nejstarších. Ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu může ojediněle postihnout i osoby kolem 50. roku života.

Podle odhadu trpí touto nemocí 17 - 25 milionů lidí na světě. V České republice je to zhruba 50 - 70 tisíc osob.

Současná medicína tuto chorobu nedovede účinně léčit, pouze poněkud zpomalit její postup.

Obsah

Průběh nemoci

Při Alzheimerově chorobě dochází k ukládání patologických proteinů. Ty se ukládají jako vlákna nebo v okolí nervových buněk jako amyloidové plaky. Způsobují poškození a zánik nervových buněk a jejich spojů. Dochází k úbytku acetylcholinu díky němuž dochází k nervovým vzruchům.

V mozkové kůře jsou při Alzheimerově chorobě pozorovány okrouhlé chomáče rozpadlých nervových vláken, v jejich středu se často objevuje hrudka tvořená bílkovinou amyloidem. Hypotéza je taková, že amyloid poškodí výběžky nervových buněk.

Základní neuropatologické nálezy

 • atrofie mozku
 • tvorba beta-amyloidu, formace plaku
 • zánik acetylcholinergních neuronů
 • nesterilní zánět
 • působení volných kyslíkových radikálů

Důležitý nález u Alzheimerovy choroby je tvorba patologických proteinů. Beta-amyloid, který se při onemocnění tvoří je významný degenerativní protein. Ten se ukládá i ve stěnách cév. V oblasti plaku pak vzniká sterilní zánět. V rámci akutní reakční fáze se uvolní cytokiny a volné kyslíkové radikály. Ty způsobí další neurodegenerativní změny. Volné kyslíkové radikály peroxidují lipidy buněčné membrány neuronů a tím způsobí zánik neuronů.

Studované mechanismy vzniku nemoci

 • genetické (Gen SORL1)
 • metabolické (produkce amyloidu, snížená funkce cholinergního, monoaminergního nebo peptinergního systému)
 • infekční (viry)
 • toxické (hliník)

Rizikové faktory

 • věk - Jeden ze základních faktorů. U lidí před 60. rokem se s nemocí setkáváme spíše vzácně. U lidí nad 85 let trpí chorobou každý pátý.
 • pohlaví - V tomto ohledu jsou ženy ohroženy o trochu více než muži.
 • genetické předpoklady - Také ovlivňují výskyt Alzheimerovy choroby. U blízkých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci) je výskyt 3-4× větší.
 • vzdělání - Podle kanadské studie člověk, který je ve vzdělávacím procesu více než 10 let, má 4× nižší pravděpodobnost výskytu Alzheimerovy choroby. Neví se však, zda to má za následek vzdělání jako takové (a s ním spojené „trénování“ mozku), fluidní (přirozená) inteligence, či socioekonomické postavení rodiny. Faktem také je, že mnoho lidí s nízkým vzděláním neonemocní.
 • kouření - Studie prokazují, že kouření přináší vyšší riziko vzniku demence.
 • alkohol - Studie říkají, že dlouhodobá konzumace většího množství alkoholu s sebou přináší větší riziko onemocnění. Na druhou stranu se polemizuje o tom, zda konzumace malého množství nemá protektivní účinky. Jelikož např. víno roztahuje cévy, mohlo by pozitivně přispět k tomu, že působí proti kardio-vaskulárním chorobám.
 • poranění hlavy - V anamnéze pacientů s Alzheimerovou chorobou se poranění hlavy vyskytuje 2× častěji. Za poranění hlavy se považuje takové zranění, při kterém dojde ke ztrátě paměti nad 15 minut. Tímto trpí například boxeři.
 • deprese - Starší lidé s depresí mají 3-4× větší riziko propuknutí demence.
 • zdraví - Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, vysoké hladiny lipidů a cukrovka.

Možnosti ovlivnění

 • Zlepšení metabolismu mozku
  • Nootropika - Piracetam, Pyritinol (I když u Alzheimerovy choroby se zdá, že tato léčba není příliš účinná)
 • možnosti ovlivnění acetylcholinergního systému u Alzheimerovy choroby
  • lecitin
  • Inhibitory acetylcholinesteráz (galantamin, Rivastigmin, Donepezil)
 • látky likvidující volné kyslíkové radikály
 • další možnosti
  • Inhibitory NMDA receptorů (Memantin) - u Alzheimerovy choroby dochází ke změnám, které zasahují do správného fungování tzv. dlouhodobé potenciace důležité pro fungování paměti a v tomto jsou důležité NMDA receptory, které jsou zvýšeně aktivovány. A tyto látky změny vrací do normy.
  • alkohol - Diskutuje se nad tím, zda užívání malého množství alkoholu může mít protektivní účinky.
  • marihuana - Marihuana je známá, že svými účinky zbržďuje průběh nemoci. Není však vhodné ji konzumovat inhalací (kouřením), protože při spalování dochází k podobnému procesu jako při kouření cigaret s tím rozdílem, že riziko výskytu rakoviny po kouření marihuany je oproti cigaretám větší. Marihuana obsahuje látku kanabinol, která má protizánětlivé účinky. V malém množství tak může mít marihuana i protektivní účinky. Byl proveden výzkum na krysách, kterým byl injekčně vpraven do těla amyloid a jedné skupině pak následně i kanabinol. U krys, jimž byl do těla vpraven následně i kanabinol se demence neprojevila.

První příznaky

 • ztráta paměti
 • problémy s vykonáváním běžných domácích úkolů
 • poruchy řeči a plynulého vyjadřování
 • zhoršená orientace
 • zhoršující se schopnost úsudku, stále obtížnější rozhodování
 • problémy s abstraktním myšlením
 • ukládání věcí na jiná místa
 • problémy při oblékání
 • změny osobnosti, nálady a chování
 • ztráta zájmu o koníčky a zaměstnání
 • ztráta iniciativy

Stádia nemoci

Lehká demence

Obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věci, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost a egocentričnost.

Střední stadium demence

Poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti.

Těžké stadium demence

Poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt.

Diagnostika

 • MMSE (Mini-Mental State Examination) - Odborně česky test kognitivních funkcí, volně přeloženo v tomto testu se zkouší paměťové a další funkce mozku vzhledem k možné demenci.
 • DAD (Disability Assessment in Dementia) - Test slouží k ohodnocení schopností provádět běžné aktivity denního života. Tyto schopnosti se při poruše kognitivních funkcí (například při demenci) výrazně mění.

Související články

Citace

OdkazyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!