Ad (latina)

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23146 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témataAd (latina)

Tento článek pojednává o latinské předložce ad. O ostatních významech slova pojednává článek Ad.

Latinská předložka ad se v odborném i jiném textu často objevuje v mnoha různých pojmech a cizojazyčných souslovích. Její faktický význam pak záleží na připojeném latinském slově či sousloví, dále též na celkovém kontextu příslušného sdělení.

Obsah

Význam předložky

Odpovídá nejlépe české předložce k, ke.

Vybrané příklady použití

 • ad acta - uložit, odložit, přiložit ke spisům bez projednání, ponechat nevyřízené
 • ad absurdum - k absurditě, ke hranici absurdity
 • ad analogia - podle analogie, analogicky
 • ad audiendum verbum - k pokárání, jít na kobereček, na slovíčko, výtka mez čtyřma očima, vyslechnutí kritických slov
 • ad balneum - ke koupeli (na lékařských předpisech)
 • ad capsulas - do tobolek, do kapslí (na lékařských předpisech)
 • ad capsulas amylaceas - do oplatek (na lékařských předpisech)
 • ad capsulas gelationsas - do želatinových tobolek (na lékařských předpisech)
 • ad chartam, ad chartas' - do váčku, do váčků (na lékařských předpisech)
 • ad deliberandum - na uváženou, k uvážení, k rozvaze
 • ad diagnosim - k diagnostickým účelům (na lékařských předpisech)
 • ad exemplum - například, kupříkladu, jako příklad
 • ad fictile - do kelímku (na lékařských předpisech)
 • ad finem - na konec, koncem
 • ad fontes - bez cizího prostřednictví, informace přímo od pramene, údaje přímo od zdroje, bez zprostředkování
 • ad gloriam - pro slávu, pro oslavení někoho
 • ad hoc - jen pro tento případ, k tomuto ojedinělému účelu, náhodná jednotlivost
 • ad hominem nebo ad hominem argumentum - vzhledem k člověku (v právní oblasti - obvykle k nějakému učastníku sporu)
 • ad honorem - čest, na počest
 • ad illustrandum - pro ilustraci, pro názornost, na dokreslení, praktický příklad
 • ad infinitum - do nekonečna (nejčastěji ve smyslu odkládat něco do nekonečna - na nikdy)
 • ad informandum - pro informaci, na vědomí
 • ad informationem medici - k informaci lékaře (na lékařských předpisech)
 • ad interim - prozatím, prozatímně, dočasně, dočasná platnost
 • ad Kalendas Graecas - o řeckých Kalendách ve smyslu : nikdy, do nekonečna, věčně (jedná se totiž o nesmysl a faktický protimluv)
 • ad libidum - dle libosti, libovolně, podle chuti a přání
 • ad manus - do rukou, k rukám
 • ad manus proprias - do vlastních rukou
 • ad manus medici - rukou lékaře, od ruky lékaře (nejčastěji na lékařských předpisech)
 • ad marginem - na okraji, poznámka na okraj
 • ad notam nebo ad notitiam - na vědomí, na vědomost
 • ad oculos - názorně, před očima, na vlastní oči
 • ad ollam - do kelímku (na lékařských předpisech)
 • ad ollam porcellaneam - do porcelánového kelímku
 • ad patres - k předkům za svými otci (zde ve smyslu odebrat se za svými předky - zemřít)
 • ad perpetuam memoriam - na věčnou památku (obvykle nápis na pamětních sloupech)
 • ad personam - osobně, vlastní osobě, pro vlastní osobu, sám sobě
 • ad publicandum - k uveřejnění, ke zveřejnění, k opublikování
 • ad rationem - na účet
 • ad referendum - o čem třeba podat zprávu (kvalifikovanou informaci), věcně porefereovat
 • ad rem - k věci
 • ad saturationem - až do nasycení (nejčastěji na lékařských předpisech)
 • ad scatulam ordinariam - do jednoduché krabičky (na lékařských předpisech)
 • ad scatulum - do krabičky (na lékařských předpisech)
 • ad spectatores - k publiku, k divákům
 • ad usum - pro potřebu nějaké důležité osoby, dle interní potřeby
 • ad usum externum - k zevnímu upotřebení (na lékařských předpisech)
 • ad usum internum - dle interních potřeb, pouze pro vnitřní potřebu (tedy nikoli pro veřejnost), k vnitřnímu použití
 • ad usum proprium - k vlastní potřebě (na lékařských předpisech)
 • ad usum technicum - k technickému použití (na lékařských předpisech)
 • ad usum therapeuticum - k léčbě, k terapii (na lékařských předpisech)
 • ad usum veterinarium - pro veterinární potřebu (na lékařských předpisech)
 • ad valorem - podle hodnoty, dle ceny, za cenu
 • ad verbum audiendum - k domluvě, k napomenutí, vyslechnutí pokynů, dle ústní domluvy, podle ústního přání
 • ad vitrum - do lahvičky (na lékařských předpisech)
 • ad vocem - stran něčeho, týkající se něčeho

Reference

 • Akademický slovník cizích slov A-Ž, vydala Academia v roce 2000, ISBN 80-200-0607-9

Související článkyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!