3D gelová dozimetrie

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23160 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témata3D gelová dozimetrie

Pro detekci ionizujícího záření se používají přístroje zvané radiometry, které dělíme podle časového průběhu detekce na kontinuální a kumulativní detektory. Další rozdělení se provádí podle principu detekce na fotografické, elektronické a materiálové detektory.

Materiálové detektory mají poměrně malé využití v jaderné a radiační fyzice a technice, ale patří sem zajímavá varianta detektorů- 3-dimenzionální gelové dozimetry. Objem, ve kterém chceme stanovit prostorovou distribuci dávky záření, naplníme gelem složeným z želatinového nosiče, ve kterém je rozptýlená látka citlivá na záření. Ozářením uvolníme v gelu radikály, indukující fyzikálně-chemické změny citlivé látky úměrné absorbované dávce záření.
:Zmíníme 2 nejpoužívanější druhy citlivých látek s rozdílným mechanizmem radiačního účinku. Sulfáty železa- volné radikály způsobují oxidaci Fe+2 na Fe+3, což zvyšuje absorbci světla (hlavně ?~300nm). Nevýhodou je difuze Fe+3 a následné rozmazání informace o prostorové distribuci dávky. K omezení tohoto efektu se přidává xylenol, který zároveň zvyšuje optickou odezvu absorbcí ?=585nm. Metakrylová kyselina- volné radikály v místě ozáření indukují polymeraci v proporci absorbované dávky. To vyvolává změny optických vlastostí- transparentní gel se zakalí- opacita je úměrná absorbované dávce. Výhodou polymerních gelových dozimetrů je stabilita záznamu o prostorové distribuci dávky, způsobená fixací polymeračních řetězců v místě vzniku.

3D gelové dozimetry jsou tedy založeny na lokálních materiálových změnách úměrných absorbované dávce. Jde buď o změny optických vlastností vyhodnocované prozářením laserovými paprsky a následnou detekcí CCD detektory. Optickou CT rekonstrikcí dostaneme obraz opacity, ze kterého určíme lokální radiační dávky.
:Nebo jsou to změny chemických vlastností, způsobující změny magnetických vlastností. Projevují se změnou relaxačních časů při nukleární magnetické rezonanci- její pomocí vyhodnocujeme lokální radiační dávky.
:3D gelové detektory se uplatňují ve verifikačních systémech v radioterapii, pro pokročilé radioterapeutické techniky, stereotaktickou radioterapii, brachyterapii, hadronovou radioterapii, i pro nestandardní ozařovací techniky- bórovou neutronovou záchytovou terapii, ozařování očních nádorů technikou stereotaktické radiochirurgie nebo stanovení dávky při ozařování experimentálních zvířat. Při těchto metodách se pracuje se složitě tvarovanými prostorovými distribucemi dávky, sloužícími k doručení dávky do nádoru a zároveň minimálnímu poškození zdravé tkáně.


Související článkyNový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!