11. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Nordland“

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23164 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témata11. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Nordland“

Znak divize „Nordland“

11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“ byla z převážné části tvořena zahraničními dobrovolníky. Po celou II. světovou válku působila na východní frontě.

Obsah

Vznik

I když propaganda hlásala mezinárodní charakter 5. SS-Panzer Division „Wiking“, ve skutečnosti bylo mužstvo z 90% tvořeno Němci. V nové divizi byl záměr zvýšit procento zahraničních dobrovolníků a to také ve velení. Mužstvo tak tvořili členové rozpuštěných zahraničních legií 40%, Volksdeutsche 35% (Němci žijící mimo území Německé říše) a Reichsdeutsche 25% (Němci pocházející z území Německé říše). V průběhu II. světové války tak v divizi sloužili Dáni, Maďaři, Nizozemci, Norové, Estonci, Finové, Francouzi, Rumuni, Španělé, Švédové, Švýcaři a Britové.

Na základě rozkazu OKW k založení III. (Germanische) SS-Panzerkorps ze začátku roku 1943, byla v únoru 1943 vytvořena Kampfverband Waräger. Ještě téhož měsíce byla přejmenována na Germanische-Freiwilligen-Division. V dubnu 1943 na SS-Panzer Grenadier Division 11 (Germanische) a v červenci 1943 na 11. SS-Panzergrenadier Freiwilligen Division „Nordland“. Konečný název divize obdržela v říjnu 1943, a to 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“.

Původní název pro divizi „Waräger“, byl změněn na „Nordland“ samotným Adolfem Hitlerem. Důvodem byly bojové zásluhy SS-Regiment „Nordland“, který byl stažen z 5. SS-Panzer Division „Wiking“ a posloužil jako základ 11. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Nordland“.

Po skončení výcviku a zformování jednotek, byla divize přesunuta do Chorvatska, kde se zapojila do akcí proti Titovým partyzánům. Koncem listopadu 1943 se SS-Panzergrenadier-Regiment 24 „Danmark“ zúčastnil těžkých bojů s 5000 partyzány poblíž města Glina. Během této doby obdržel SS-Panzer Abteilung 11 jméno „Herman von Salza“ na počest čtvrtého velmistra Řádu německých rytířů.

25. listopadu obdržela divize rozkaz k přesunu na východní frontu a 22. prosince zaujala své postavení v rámci skupiny armád Sever, které velel polní maršál Walter Model.

Bitva na Narvě - Bitva evropských SS

Divize „Nordland“, spolu s ostatními částmi III. (Germanische) SS-Panzerkorps zaujala postavení poblíž Leningradu, kde se zapojila do pokusu o zastavení sovětského útoku, jehož hlavním cílem bylo osvobození Leningradu. To se nakonec podařilo a divize se musela stáhnout k městu Oranienbaum (nyní Lomonossow). 14. ledna 1944 byla německá fronta znovu prolomena a divize „Nordland“ se musela stáhnout do města Narva v Estonsku, kterým protéká řeka Narva, podél níž byla budována nová obranná linie. Počátkem února začali Sověti útočit směrem na město a tím začala bitva na Narvě.

Tato bitva vešla ve známost jako „Bitva evropských SS“, protože se jí zúčastnilo velké množství dobrovolníků z celé Evropy. Obránci na linii řeky Narvy čítali 50 000 mužů. Proti nim vrhlo sovětské velení 200 000 vojáků.

Hlavní útok byl zahájen 13. února proti pravé straně narvské obranné linie. Současně byl také zahájen obojživelný útok z Baltského moře poblíž Mereküla, který ale 11. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Nordland“ rozdrtila. Následujících pět měsíců divize SS podstoupily mnoho tvrdých bojů, které bránily sovětům v postupu. V březnu 1944 Sověti zničili most přes Narvu a odřízly německé jednotky na nepřátelské straně. To netrvalo dlouho, poněvadž SS-Pionier Battalion 11 postavil pod těžkou palbou most provizorní. Po zahájení sovětské operace Bagration v červnu 1944 se divize stáhla na linii Tannenberg.

Linie Tannenberg

Linie Tannenberg byla uchycena kolem tří strategických vrchů. Od západu k východu to byl vrchol 69.9, granátnický a sirotčí vrchol. Sirotčí vrchol chránil město Narva.

Od 27. července 1944 divize „Nordland“ společně s 6. SS-Freiwilligen Sturmbrigade Langemarck a Kampfgruppe Strachwitz z Großdeutschland Division držely sirotčí vrchol. Navzdory smrti velitele divize „Nordland“ (SS-Gruppenführer Fritz von Scholz) a následnému úmrtí velitelů SS-Panzergrenadier-Regiment 23 „Norge“ a SS-Panzergrenadier-Regiment 24 „Danmark“, se sirotčí vrchol podařilo udržet a do 29. července zničit 113 sovětských tanků.

III. (Germanische) SS-Panzerkorps krvácel při obraně Linie Tannenberg až do 14. září, kdy byl stažen do Lotyšska k obraně hlavního města Riga. K němu dorazil 22. září a zabránila tak obklíčení 18. Armee. Riga padla 12. října a do konce měsíce se zbývající jednotky Waffen-SS stáhly do kuronské kapsy.

V této kapse sváděla divize od října do prosince 1944 těžké obranné boje a její síla klesla na 9000 mužů. V lednu 1945 obdržela divize rozkaz k přesunu do přístavu Libau u Baltského moře, odkud byla dopravena z kuronské kapsy do Pomořanska

Východní Prusko a Pomořansko

Začátkem února 1945 dorazily k divizi posily, mezi nimi i Britisches Freikorps (58 mužů), a vybavení.

16. února se divize zapojila do operace Sonnenwende, jejímž cílem bylo zničit sovětský výběžek do německých liníí a osvobodit německé jednotky obklíčené ve městě Arnswalde (Choszczno). Tuto operaci vymyslel Generaloberst Heinz Guderian jako masivní protiútok na celé frontě, ale Hitler ho následně zredukoval na útok lokální. Zpočátku dosáhla divize taktického překvapení a podařilo se jí ve všech sektorech dostat až k jezeru Ihna. Nicméně si sověti uvědomili co se děje, odpor začal zesilovat a postup se zpomalil. 17. února divize dosáhla města Arnswalde a osvobodila vyčerpanou posádku. Během několika následujících dnů se podařilo evakuovat civilisty. 21. února vydal SS-Obergruppenführer Felix Steiner rozkaz III. (Germanische) SS-Panzerkorps ke všeobecnému ústupu do oblasti kolem Stargardu a Štětína na severním toku řeky Odry.

Sovětská ofenzíva z 1. března tlačila divizi „Nordland“ a III. (Germanische) SS-Panzerkorps před sebou. I přes vážné ztráty, které sovětům způsobily, musely se stáhnou k městu Altdamm (Dąbie) do poslední obranné pozici na východní straně Odry. Následujících 14 dní divize „Nordland“ držela město i za cenu vysokých ztrát. 19. března se divize stáhla za řeku Odru. Během těchto bojů byly SS-Panzergrenadier-Regiment 23 „Norge“ a SS-Panzergrenadier-Regiment 24 „Danmark“ téměř vyhlazeny. Proto byla divize stažena na západ k doplnění stavů.

Zde divize obdržela několik vozidel a mužstvo doplnil personál Luftwaffe a Kriegsmarine. Dále se k ní připojilo asi 300 mužů z 33. Waffen-Grenadier Division der SS „Charlemagne“ (franzözische Nr. 1) a 275 mužů Spanische Freiwilligen Kompanie Der SS 101.

Bitva o Berlín

16. dubna se divize přesunula na linii východně od Berlína. Navzdory nedávnému doplnění mužstva, nedosáhl zdaleka stav divize plného stavu a s výjimkou Francouzů a Španělů neměli noví rekruti žádné bojové zkušenosti. Od 17. do 20. dubna se divize zapojila do boje na frontě, která se neustále stahovala kolem města. 22. dubna byla divize zatlačena až do parku Tiergarten v centru Berlína.

Zbytky SS-Panzergrenadier-Regiment 23 „Norge“, SS-Panzergrenadier-Regiment 24 „Danmark“ a část SS-Pionier Battalion 11 se pokusily bránit mosty přes řeku Sprévu. Po odhodlané ale marné obraně se stáhly do vládní čtvrti.

Mezitím směřoval hlavní sovětský útok na park Treptow, který bránila druhá část SS-Pionier Battalion 11 a pár zbylých tanků SS-Panzer Abteilung 11 „Herman von Salza“. SS-Obersturmbannführer Paul-Albert Kausch vedl zbylé tanky a obrněná vozidla do protiútoku, který na chvíli sověty zastavil, ale za cenu zničení zbylých tanků a vozidel.

26. dubna se obránci ve vládní čtvrti stáhli k Reichstagu a přitom způsobili postupující Rudé armádě velké ztráty. Pár dalších dnů se přeživší muži divize drželi proti ohromné přesile. 30. dubna ve 20:00 hodin obdržel velitel divize „Nordland“ zprávu o sebevraždě Adolfa Hitlera a vydal rozkaz, aby se bojeschopní muži pokusili probít na západ. Několika malým skupinám se to podařilo a vzdali se Američanům v berlínské čtvrti Charlottenburg.

Do 1. května 1945 se Rudé armádě podařilo Reichstag vyčistit od posledních obránců a potlačit jakýkoliv organizovaný odpor ve městě. Přeživší příslušníci divize SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Nordland“, kteří se vzdali Rusům byli posláni na východ a už je nikdo neviděl.

Ti kteří se vzdali západním spojencům, byli vydáni do svých zemí. Někteří nebyli potrestáni, jiní skončili ve vězení a někteří dostali trest smrti.

Velitelé

 • SS-Brigadeführer Franz Augsberger (22. březen 1943 - 1. květen 1943)
 • SS-Gruppenführer Fritz von Scholz (1. květen 1943 - 27. červenec 1944) - předtím velitel SS-Regiment „Nordland“
 • SS-Brigadeführer Joachim Ziegler (27. červenec 1944 - 25. duben 1945)
 • SS-Brigadeführer Gustav Krukenberg (25. duben 1945 - 8. květen 1945)

Bojová struktura

 • SS-Panzergrenadier-Regiment 23 „Norge“ (23. pluk pancéřových granátníků SS „Norge“)
 • SS-Panzergrenadier-Regiment 24 „Danmark“ (24. pluk pancéřových granátníků SS „Danmark“)
 • SS-Panzer Abteilung 11 „Herman von Salza“ (11. pancéřový oddíl SS „Herman von Salza“)
 • SS-Panzer Artillerie Regiment 11 (11. pancéřový dělostřelecký pluk SS)
 • SS-Panzer-Aufklärungs Abteilung 11 (11. průzkumný pancéřový oddíl SS)
 • SS-Sturmgeschutz Abteilung 11 (11. oddíl bojových děl SS)
 • SS-Panzerjäger Abteilung 11 (11. oddíl pancéřových bojovníků SS)
 • SS-Pionier Battalion 11 (11. ženijní prapor SS)
 • SS-Nachrichtung Abteilung 11 (11. oddíl zpravodajů SS)
 • SS-Nachschub Truppen 11 (11. zásobovací četa SS)
 • SS-Instandsetzungs Abteilung 11 (11. oddíl údržby SS)
 • SS-Wirtschafts Abteilung 11 (11. hospodářský oddíl SS)
 • SS-Kriegsberichter-Trupp 11 (11. četa válečných zpravodajů SS)
 • SS-Feldgendarmerie-Trupp 11 (11. četa polního četnictva SS)
 • SS-Feldersatz-Battalion 11 (11. pohotovostní prapor SS)
 • SS-Bewährungs-Kompanie 11 (11. zkušební rota SS)
 • SS-Sanitäts-Abteilung 11 (11. oddíl sanitářů SS)
 • SS-Werfer-Battalion 521 (521. prapor raketometčíků SS)
 • SS-Jäger-Regiment 11 (11. pluk myslivců SS)


Reference

 • Tento článek je zčásti nebo zcela založen na překladu článku 11th SS Volunteer Panzergrenadier Division Nordland na anglické Wikipedii.
 • Bishop, Chris - SS Hitlerovy zahraniční divize ISBN 978-80-7291-169-1
 • Jean Mabire - La Division Norland
 • Michaelis, Rolf - Die 11. SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Division "Nordland"
 • Tieke, Wilhelm - Tragedy of the Faithful: A History of III. (Germanisches) SS-Panzer-Korps
 • Hillblad, Thorolf - Twilight of the Gods: A Swedish Waffen-SS Volunteer's Experiences with the 11th SS-Panzergrenadier Division Nordland, Eastern Front 1944-45
 • Wendel, Marcus (2005). "11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland„. Retrieved April 11, 2005.
 • 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division 'Nordland'„. German language article at www.lexikon-der-wehrmacht.de. Retrieved April 11, 2005.
 • Nordland: A Brief History". Includes photo of the unusual curved Swastika worn by the division. Retrieved April 11, 2005.Divize Waffen-SS
 • 1. SS-Panzer Division „Leibstandarte SS Adolf Hitler“
 • 2. SS-Panzer Division „Das Reich“
 • 3. SS-Panzer Division „Totenkopf“
 • 4. SS-Panzergrenadier Division „SS-Polizei“
 • 5. SS-Panzer Division „Wiking“
 • 6. SS-Gebirgs Division „Nord“
 • 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs Division „Prinz Eugen“
 • 8. SS-Kavallerie Division „Florian Geyer“
 • 9. SS-Panzer Division „Hohenstaufen“
 • 10. SS Panzer Division „Frundsberg“
 • 11. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Nordland“
 • 12. SS-Panzer Division „Hitlerjugend“
 • 13. Waffen-Gebirgs Division der SS „Handschar“ (kroatische Nr. 1)
 • 14. Waffen-Grenadier Division der SS (ukrainische Nr. 1)
 • 15. Waffen-Grenadier Division der SS (lettische Nr. 1)
 • 16. SS-Panzer Grenadier Division „Reichsführer SS“
 • 17. SS-Panzergrenadier Division „Götz von Berlichingen“
 • 18. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Horst Wessel“
 • 19. Waffen-Grenadier Division der SS (lettische Nr. 2)
 • 20. Waffen-Grenadier Division der SS (estnische Nr. 1)
 • 21. Waffen-Gebirgs Division der SS „Skanderbeg“ (albanische Nr. 1)
 • 22. SS-Freiwilligen Kavallerie Division „Maria Theresia“
 • 23. Waffen-Gebirgs Division der SS „Kama“ (kroatische Nr. 2)
 • 23. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Nederland“
 • 24. Waffen-Gebirgs Division der SS „Karstjäger“
 • 25. Waffen-Grenadier Division der SS „Hunyadi“ (ungarische Nr. 1)
 • 26. Waffen-Grenadier Division der SS „Hungaria“ (ungarische Nr. 2)
 • 27. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Langemarck“ (flamische Nr. 1)
 • 28. SS-Freiwilligen Panzergrenadier Division „Wallonien“
 • 29. Waffen-Grenadier Division der SS (russische Nr. 1)
 • 29. Waffen-Grenadier Division der SS (italianische Nr. 1)
 • 30. Waffen-Grenadier Division der SS (russische Nr. 2)
 • 30. Waffen-Grenadier Division der SS (weisseruthenische Nr. 1)
 • 31. SS-Freiwilligen-Grenadier Division
 • 32. SS-Panzergrenadier Division „30. Januar“
 • 33. Waffen-Kavallerie Division der SS (ungarische Nr. 3)
 • 33. Waffen-Grenadier Division der SS „Charlemagne“ (franzözische Nr. 1)
 • 34. Freiwilligen-Waffen Grenadier Division der SS „Landstrom Nederland“
 • 35. SS und Polizei Grenadier Division
 • 36. Waffen-Grenadier Division der SS
 • 37. SS-Freiwilligen Kavallerie Division „Lützow“
 • 38. SS-Panzergrenadier Division „Nibelungen“


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!