1. křížová výprava

Kategorie: Dějepis (celkem: 620 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 26. srpna 2005
  • Zobrazeno: 12903×

Příbuzná témata1. křížová výprava

I.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA


Křížové výpravy byla vojenská tažení vyhlášená katolickou církví jako Svatá válka proti nekřesťanům nebo pohanům. Nejúspěšnější byla 1. křížová výprava, která bývá také označována jako Výprava chudiny.
I.křížová výprava byla vyhlášena 27.listopadu 1096 papežem Urbanem II. Stalo se tak u francouzského města Clermont. Urban II. sem svolal obrovské shromáždění, na které pozval všechny biskupy. Zde v plamenném projevu vyzval papež posluchače, aby se v Kristově jménu vydali na východ a zachránili Svatou zemi z moci tureckých vetřelců. Vyprávěl detailně o příšerných krutostech, jichž se prý dopustili turečtí nevěřící na nevinných křesťanech. Papež zapůsobil na dav tak přesvědčivě, že lidé jako jeden muž křičeli „Deus Vult!“ – „Bůh to chce!“. Neexistují však žádné důkazy, že by krutosti, o kterých Urban vyprávěl, měla reálné opodstatnění. V 11. století navštěvovali křesťanští poutníci svatá místa stejně jako dřív. Umožňovala jim to snášenlivost muslimů, kteří byli pány Jeruzaléma od roku 638. Papežova dramatická výzva byla ve skutečnosti odpovědí na prosbu byzantského císaře Alexia I. Komnéa o posily, které by podpořily jeho obranu proti nájezdům seldžuckých Turků. Ti totiž roku 1071 porazili byzantské vojsko u Manzikertu a odměnou za vítězství jim připadla velká část Malé Asie. Mocná Konstantinopol, chráněná mohutnými zdmi, byla náhle zranitelná. Urban Alexiově požadavku vyhověl ještě z jednoho důvodu. Doufal, že tak zacelí roztržku mezi římskými katolíky a pravoslavnými a sám se postaví do čela sjednocené církve. Ti se tímto spojili proti společnému nepříteli a počali sestavovat mocné vojsko.
Následné události běželi v rychlém sledu. Kazatelé jako Petr Amienský nebo Gautier Chuďas jezdili od vesnice k vesnici, aby naverbovali co nejvíce vojáků. Nalákali tak asi 20 000 lidí, kteří si za svůj symbol zvolili kříž a nazvali se podle něho křižáky. Někteří se přidali proto, aby unikli dluhům nebo krutým pánům, trestu smtri, jiní jen hledali dobrodružství.
Alexius očekával, že dostane vojsko složené z ukázněných, profesionálních vojáku v čele se šlechtici. Ve stejném počtu však k němu směřovali špinaví a otrhaní venkované, kteří v životě nedrželi zbraň v ruce. Cesta do Konstantinopole neproběhla bez potíží. Jídlo a zásoby brzy došli, a tak křižákům nezbylo nic jiného než loupit a drancovat. Z jejich pochodu se stala loupeživá cesta. 12. července konečně dorazili do Sofie, odkud byli eskortováni do Konstantinopole. Tam dorazili 1.srpna. Další vlny křižáků dorazili vzápětí.
Když Alexius z křižáckých vůdců vymámil přísahu věrnosti, rychle vojska vystrnadil do pohraničních oblastí, o něž se vedli boje. Pomohl jim s dobývání Níkaie, hlavní seldžucké pevnosti v Malé Asii. Horkem a nemocemi vyčerpaní křižáci se plahočili dále do Sýrie, kde oblehli mohutně opevněné město Antiochii. Ta měla pro křižáky zvláštní význam, neboť přestože byla ovládána Turky, většinu jejího obyvatelstva tvořili křesťané. Křižáci, jejichž morálku podkopala úplavice, nekonečné a marné obléhání a stále častější dezerce, se už málem vzdali, když někdo připravil plán, jak využít zrádného tureckého strážce ve Věži dvou sester, jež byla součástí vnějšího opevnění. Ten ve stanovený čas spustil z věže žebřík. Po něm vyšplhalo několik křižáků na hradby a vyzvalo obyvatelé města, ať otevřou brány. Jimi pak křesťanští bojovníci vpadli dovnitř a rozpoutali obrovský masakr, po kterém Antiochii dobyli.Podpořeni vítězstvím se odtud křižáci hnali na Jeruzalém. Ten jim padl do rukou
15. července roku 1099. S poraženými neměli dobyvatelé žádné slitování. Masakrovali ženy i děti a ty, které se stačili schovat v synagogách a mešitách, upálili zaživa i s budovami. To bylo tedy vítězství.
Výsledkem první křížové výpravy byl vznik čtyř malých křesťanských státních útvraů na pobřeží Středozemního moře. Byly jimi Jeruzalémské království, hrabství edesské, knížectví antiochejské a hrabství tripoliské. Další křižáci pak spěchali k jejich obraně. Mnozí patřili k rytířským řádům, jako byli templáři, vojenské bratrsvo založené ve 12. století na ochranu poutníků do Svaté země a na ochranu hranic křesťanského světa.| 10. září 2005
V příspěvku je mnoho faktických chyb i překlepů. Například: Jeruzalém nedobyla žádná chudina, tu rozprášili Turci ještě před příchodem rytířů. Takže výprava chudých rozhodně úspěšná nebyla. Jeruzalém ovládali skutečně od 7.století Arabové, kteří byli hodně tolerantní, ale Seldžukové již méně. Ti vystřídali Araby v Jeruzalémě 1078, 1095 (nebo 1098) se vrátili egypští Fátimovci - neobešlo se to bez vyhánění a masakrů křesťanského obyvatelstva. Alexios pocházel z rodu Komnénovců. Pokud napíšete Jeruzalémské království s velkým J, pak musíte psát také Edesské hrabství nebo Antiochejské knížectví - lepší ale je psát vše s malými písmeny. Nemaťte prosím čtenáře, zvláště studenty, kteří používají raději internet než solidní knížky.
Etruskové
Hanka | 21. září 2005
Etruskové V 6.století ovládli nejen Latium,ale i celé území od Alp po Kampanii.V Římě ovládli asi 150 let po510 byla etruska dynastie.Etruskové nevládli Řeky několik let.Při expanzi na jih se setkávali s Kartagiňci i Řeky se kterými nejen hodně obchodovali,ale vzájemně se i ovlivńovali.Na etruském území na pobřeží v Pyrgi byla objevena svatyně se zlatými lamelami,které nesou etruskopunskou smlouvu,ve které je zmiňována Tanit-hlavní bohyně Kartága.Od Řeků si Etruskové osvojili kolem roku 700 znalost západořecké bohyně zvaná Menerva.Náboženství provázelo Etrusky neodlučitelně.Náboženský rituálznali a mohli provádět pouze haruepikové z řad aristokracie,jako zvolení kněží tvořili vybranou složku obyvatelstva.Náboženství zřejmě pocházelo dlouhým vývojem a nakonec došlo k oddělení kněžského úřadu od královskéfunkce.Náboženství dochází k tlačení bohyně mužským bohem,který zaujímá hlavní místo.Etruskové ztrácejí území na jihu Kampánie a na severu území klem Pádu.Roku 423 byla v Kapui vyvražděna rodová aristokracie Samnity.Roku 396 se Římané zmocnili Veje a Galové města Melpum.Rodová aristokracie byla omezena voleními úředníky.Etruskové rozlišovali božstva nebeská a podsvětní.Kněží četli vůly Bohů ve zvířecích játrech.Pro Etrusky měla magickou moc také červená barva.symbolizovala pro ně nejen barvu krve,ale i života a přítomnost božstva.Neboštík býval po smrti ustrojen,oplakáván ženami - plačkami a v průvodu četných hudebníků uložen do rodinné hrobky nabo prostě pohřben do země.Zdobící hrobky jsou velmi podobná řeckým,puze mnohem pesimističtější.Hrobky budovali z mohutných kamenů nebo je vytesávali do skály či do podzemí.
| 11. listopadu 2005
envelope
Re:
| 03. června 2006
hruza tolik chybangry_smilethumbs_downlightbulb
| 24. listopadu 2005
devil_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smile
| 29. listopadu 2005
thumbs_down Já si myslím že pokud to tady někdo chce uvést, měl by to mít podložené a né tady psát takový hloupostidevil_smile
Re:
| 30. listopadu 2005
thumbs_upto je pravdawink_smile
| 18. prosince 2005
přiste aš sem nekdo bude psat tak by mohl psát bes překlepu je to strašné
Re:
neznami | 19. listopadu 2007
bud aspon rad ze sem nekdo pise
| 18. prosince 2005
thumbs_down
| 02. ledna 2006
regular_smileregular_smileregular_smileregular_smileregular_smileregular_smilewink_smilewink_smilewink_smilewink_smilewink_smilewink_smileheartheartheartheartheartheartkisskisskisskisskisslightbulblightbulblightbulblightbulbangry_smileangry_smileangry_smileangry_smileangel_smileangel_smileangel_smileangel_smilebroken_heartbroken_heartbroken_heartcakecakecakecakeconfused_smileconfused_smileconfused_smilecry_smilecry_smilecry_smiledevil_smiledevil_smiledevil_smileembaressed_smileembaressed_smileembaressed_smileembaressed_smileenvelopeenvelopeenvelopeenvelopeomg_smileomg_smileomg_smileomg_smileomg_smilesad_smilesad_smilesad_smilesad_smileshades_smileshades_smileshades_smileshades_smileshades_smileteeth_smileteeth_smileteeth_smileteeth_smileteeth_smilethumbs_upthumbs_downthumbs_downthumbs_downthumbs_downthumbs_upthumbs_upthumbs_uptounge_smiletounge_smiletounge_smiletounge_smilewhatchutalkingabout_smilewhatchutalkingabout_smilewhatchutalkingabout_smilewhatchutalkingabout_smileregular_smilewink_smileheartkisslightbulbangry_smileangel_smilebroken_heartcakeconfused_smilecry_smileembaressed_smileenvelopeomg_smilethumbs_downwhatchutalkingabout_smile
| 04. ledna 2006
thumbs_downthumbs_downthumbs_downthumbs_downthumbs_downdevil_smiledevil_smiledevil_smileconfused_smileconfused_smileangry_smileangry_smileangry_smileangry_smilesad_smilesad_smilesad_smileomg_smile
| 04. ledna 2006
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj´´´´´´´´aaaaaaaaaaaaaaaaaa
| 11. ledna 2006
heartbroken_heart
Re:
| 11. ledna 2006
kravo
| 11. ledna 2006
heartbroken_heart miluju michala embaressed_smile
Re:
| 11. ledna 2006
jakyho ??? jestli mislis jako ja tak ho nech na pokojiangry_smile
nikola | 25. února 2006
jste skvely!!!!!!!!!!!!!! ahoj nikca
| 22. března 2006
heartangry_smilecakewhatchutalkingabout_smiletounge_smileshades_smilesad_smileomg_smileenvelope
| 22. března 2006
whatchutalkingabout_smile
hmmm....
já | 21. října 2006
nečetla jsem to :D
| 21. října 2006
http://referaty-seminarky.cz/etc/smiles/http://referaty-seminarky.cz/etc/smiles/cry_smile.gifwink_smile.gif
hulihuli
kiki | 18. prosince 2006
dlouhý jako prase.toď vše!!!!!!!!
hrůza
alize nao | 18. prosince 2006
je to hrozný dějepis je celej divnej a je to moc dlouhý tak papa
Popyi | 09. ledna 2007
Mate to tady pekne vymrdany,dlouhy je to a sami chyby proste je to na picu.
Re:
nikdo | 12. listopadu 2007
hmmm.....to mas velkou pravdu to jo
neqwim
nikdo | 12. listopadu 2007
no je to sice celkem dobry ale me se to nece cistt a navic nesnasim dejepis krovak jedem hnussssssssssss fujjjjjjjjjj
JJRRR
VVEGGG | 19. prosince 2007
DOCELA GOOD
gf
vg | 26. února 2008
;-)
| 16. dubna 2012
j
Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!